អ្នកកំពុងអាន

Electronic Choun Nath Khmer Dictionary

កាលពីថ្ងៃ​អង្គារ ទី២​ ខែមិថុនា ​ឆ្នាំ២០០៩ វិទ្យាស្ថាន​ពុទ្ធសាសន​បណ្ឌិត្យ​​​​ដែ​ល​​នៅ​ក្រោម​ការ​​គ្រប់គ្រង​របស់​ ក្រសួង​ធម្មការ​ និង​កិច្ច​ការ​សាសនា ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា បានបើកសម្ពោធ​ឲ្យប្រើប្រាស់វចនានុក្រមខ្មែរអេឡិចត្រូនិក សកបរិវត្តន៍​ (កំណែ)ទី២។

ការបើក​សម្ពោធ​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​អេឡិចត្រូនិក​កំណែទី២​នេះ​គឺ​ដើម្បី​ជា់ ​ប្រយោជន៍​​ដល់​​​សាធា​រណៈជនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់​ ស្រាវជាវ និង​ស្វែងយល់​ ​​​ពីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរ​ឡើង។

កម្មវិធីវចនានុក្រមខ្មែរអេឡិចត្រូនិកនេះ អាច​ប្រើបានជាមួយ​កុំព្យូទ័រដែលដំណើរ​ការ​​ដោយ​កម្មវិធី Window XP និង Window Vista តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

* Version 2

វ​ច​នា​នុ​ក្រ​មខ្មែ​រ​អេ​ឡិ​ច​ត្រូនិ​ក​កំណែទី​២

ដោនឡូត (Download) 3 MB (WinRAR)

Khmer Dictionary.exe

ប្រសិនបើកុំព្យូទ័របស់អ្នកមិនមានWinRAR Download Win RAR (1.7MB)

 

Download Dictionary ដោនឡូត​ (32MB, RAR format)

Download Win RAR (1.7MB)

 

Installation Hints:

1. Download the Electronic Choun Nath Khmer Dictionary

2. Download Win RAR (if your computer does not have it)

3. Install Win RAR

4. Open the Electronic Choun Nath Khmer Dictionary File

5. Install Khmer Unicode (if your computer does not have it)

6. Install the Electronic Choun Nath Khmer Dictionary